به عنوان مالک چه کنیم که در قرارداد مشارکت در ساخت ، با چالش های کمتری مواجه شویم ؟!
در ادامه به این پرسش در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ می دهم!

اول : تصمیم گیری درست با سنجش سود و زیان مشارکت در ساخت

یکی از مهمترین عوامل فهمیدن میزان سود مشارکت در ساخت است. بسیاری از افراد نمی‌توانند به درستی سود آن را محاسبه کنند.تورم، رکود و صعود بازار مسکن، عوامل تاثیرگذار منطقه‌ای و … را در نظر نمی‌گیرند و دچار اشتباه می‌شوند.

اگر مشارکت در ساخت را به مثابه یک سرمایه گذاری نگاه کنیم و شمای مالک را به عنوان سرمایه گذار، پس باید « بیزینس پلن » یا « طرح توجیهی اقتصادی » پروژه را خود یا سازنده مد نظر، به طور دقیق و علمی تهیه کنید و با دید درست وارد مشارکت شوید. شما با این طرح توجیهی، توجیح خواهید شد که حدودا مشارکت چه سودی برای شما دارد.

می توانم به شما کمک کنم تا ببینید ملک شما برای مشارکت چه توجیه اقتصادی دارد !

دوم : انتخاب سازنده مناسب برای ملک خود

اگر سازنده قوی، متعهد و حرفه‌ای انتخاب کنید، با بسیاری از چالش‌ها روبه رو نخواهید شد. به همین دلیل انتخاب یک سازنده خوب باید یکی از اولویت‌های مهم مالکین باشد. توجه داشته باشید که سازنده‌ای مناسب پروژه شماست که تعهدهای معقول و با قابلیت اجرا به شما بدهد. در صورتی که تعهدات غیرمعقول به مالک بدهد، احتمالا در اواسط کار با مشکل روبه رو می‌شوید و حتی ممکن است پروژه شما با اختلال روبه رو شود.

برای انتخاب سازنده مناسب می توانم به شما کمک کنم !

سوم : انعقاد قرارداد حرفه‌ای مشارکت در ساخت

یکی از مهمترین چالش‌ها در مشارکت، انعقاد قرارداد غیرعملی، غیر حرفه‌ای و یک طرفه است. در ابتدا مالکین و سازندگان متوجه تعهدات و تضامین این تعهدات نیستند و در حین اجرای پروژه با چالش‌های فراوانی روبه رو می‌شوند. در بسیاری از موارد در صورتی که قرارداد زیر نظر متخصصین فنی و حقوقی نوشته و منعقد گردد.

در تنظیم یک قرارداد حرفه ای فنی و حقوقی می توانم به شما کمک کنم !

چهارم : نظارت بر سازنده توسط افراد حرفه‌ای و متخصص

بهتر است مالکین بر کار سازندگان نظارت داشته باشند. شما هرچقدر هم سازنده خوبی انتخاب کرده باشید لازم دارید که بر کار سازنده نظارت کنید. مالکین معمولا به دلیل نداشتن دانش فنی (هم از جهت ساخت هم از نظر مراحل جواز و مراحل حقوقی) نمی‌توانند نظارت دقیق بر سازنده داشته باشند. به همین دلیل در برخی از اوقات دچار ضرر و زیان می‌شوند یا سودی که باید بکنند برای آنها حاصل نمی‌شود.

می توانم در امر نظارت بر پروژه با ساز و کاری خاص به شما کمک کنم !