چه چالش ها و خطراتی مالکین را در خصوص مشارکت در ساخت تهدید می کند ؟!
در ادامه به این پرسش در قالب یک نوشته کوتاه پاسخ خواهم داد که در مقالات بعدی به تفصیل تشریح می شود.

چالش مربوط به شخص سازنده

 • عدم انجام تعهدات
 • تاخیر در انجام تعهدات
 • عدم تمکن مالی سازنده
 • پیش فروش ملک خارج از قرارداد توسط سازنده
 • ساخت ملک برخلاف نقشه‌ها،
 • واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث
 • نواقص اجرایی و استفاده از مصالح نامرغوب
 • نوسانات اقتصادی و ورشکستگی سازنده
 • تخلفات ساختمانی بدون اطلاع و توافق مالک
 • در رهن قراردادن ملک توسط سازنده برای اخذ وام
 • اشتباهات و نواقص فنی در اجرای پروژه
 • احتمال تبانی برخی از مالکین با سازنده

چالش مربوط به خود قرارداد مشارکت

 • لیست متریال حرفه‌ای؛ مانع اختلاف در طول پروژه
 • عدم پیش بینی ضمانت اجراهای قرارداد
 • عدم پیش بینی زمان بندی قرارداد (روش پلکانی)
 • عدم پیش بینی مدت قرارداد مشارکت
 • عدم پیش بینی در خصوص نخاله های ناشی از تخریب

چالش مربوط به اشخاص دیگر

 • عدم رعایت ایمنی و بروز حادثه در کارگاه
 • تغییرات قوانین مرتبط با ساخت و ساز بعد از انعقاد قرارداد
 • بروز شرایط فورس ماژور و عدم امکان تکمیل پروژه
 • ممانعت و یا مزاحمت اشخاص ثالث از ایفای تعهدات مالک یا سازنده
 • اختلاف بین خود مالکین با هم ؛ یکی از شایع‌ترین خطرات مشارکت در ساخت
 • گودبرداری غیراصولی و تخریب املاک مجاور
 • پیدا شدن آثار تاریخی و باستانی و … در زمین مالک

 

به نظر شما چه چالش های دیگری مالکین را تهدید می کند ؟! نظر خود را بنویسید.