در دوراهی انتخاب بین دو گزینه « فروش زمین یا ملک کلنگی » و  « مشارکت در ساخت » کدام یک بهتر است ؟!
در ادامه به این پرسش در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ می دهم!

سود بیشتر مشارکت در دراز مدت

معمولاً سود در هر کاری متناسب با افزایش ریسک کار، بیشتر خواهد شد. به همین دلیل معمولا مشارکت در ساخت سود بیشتری نسبت به فروش برای مالکین دارد. توجه کنید که البته در بعضی از حالت‌ها ممکن است مشارکت در ساخت نسبت به فروش سود مساوی یا کمتر داشته باشد. مثل زمان رکود بازار مسکن یا کمبود متراژ ملک و …. که ممکن است فروش یا مدیریت پیمان گزینه بهتری باشد.

یکی از مهمترین مولفه‌ها در مشارکت متوجه شدن میزان سود حاصل از آن است. مشارکت دارای ریسک بیشتری نسبت به فروش است و از طرفی نوعی سرمایه‌گذاری است که تا زمان پایان پروژه شما به سرمایه‌ی خود دسترسی ندارید. این در حالی است که در فروش زمین یا ملک در همان ابتدا تمام سرمایه‌ی خود را دریافت می‌کنید.

شناخت ریسک های مشارکت در ساخت

ریسک پذیری یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری بین فروش و مشارکت در ساخت است. همان طور که گفتیم مشارکت، کار پر ریسک‌تری نسبت به فروش است . برخی اوقات تعامل با سازنده، تاخیر در پروژه، مشکلات ساخت و … درگیری‌هایی برای مالکین به وجود می‌آورد. به همین دلیل بسیاری از مالکین سود بیشتر را رها کرده و دست به فروش ملک خود می‌زنند. مالکین معمولا به چند دلیل این تصمیم را می‌گیرند:

  1. اولین مورد اینکه اطلاع دقیقی از میزان سود حاصل در مشارکت در ساخت ندارند. اگر مالکین متوجه شوند که چه سودی می‌توانند در مشارکت در ساخت به دست بیاورند، در بسیاری از اوقات این کار را رها نخواهند کرد.
  2. دومین دلیل هم نداشتن دانش فنی این کار است. مالکین بسیار ترس دارند که در پروژه با مشکلات زیادی روبه رو شوند و توانایی حل و فصل آن را نداشته باشند. از طرفی به دلیل نبود دانش فنی و حقوقی، قرارداد خوب منعقد نمی‌کنند و نظارتی هم بر کار سازنده ندارند. این سردرگمی‌ها باعث رها کردن مشارکت در ساخت از طرف مالکین می‌شود.
  • پس بهتر است با چالش های مشارکت در ساخت و راهکارهای مقابله با آن به طور کامل آشنا شوید. فلذا شما ابتدا باید متوجه خطرات و ریسک‌های مشارکت در ساخت شوید، سپس تفاوت سود آن نسبت به فروش را محاسبه کنید و در نهایت با توجه به جمیع موارد، گزینه مناسب فروش یا مشارکت را انتخاب کنید.