با توجه به اینکه ممکن است بیشتر از دو نفر درگیر مشارکت در ساخت باشند، توجه به چه نکاتی مهم است؟!
در ادامه به این پرسش در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ می دهم!

انواع مشارکت بر مبنای طرفین قرارداد

هر یک از طرفین قرارداد در مشارکت در ساخت ممکن است از اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی باشند که هر کدام از این موارد نکات مربوط به خود را دارد و شما باید در حالت‌های مختلف آن به نکات مهمی توجه داشته باشید.

  • حالت اول : یک یا چند مالک + یک سازنده

متداول ترین حالت این است که یک سازنده حقیقی یا حقوقی (شرکت) قراراد مشارکت در ساخت را می بندد.

در این حالت علیرغم اینکه باید به نکات بسیاری توجه کنید ولی مهم ترین نکته این است که اولاً « درباره سرنوشت قرارداد پس از فوت احتمالی سازنده در حین ساخت، به طور صریح در قرارداد پیش بینی های لازم را کرده باشید » و ثانیاً اینکه « قرارداد را قائم به شخص خود سازنده تنظیم کنید تا پروژه را به سازنده دیگری تحویل ندهد . » 

  • حالت دوم : یک یا چند مالک + چند سازنده

مهمترین نکته این در حالت این است که در خصوص مسئولیت های قراردادی و غیرقراردادی، شرط تضامنی بودن مسئولیت را در قرارداد بگنجانید. در این حالت اتفاقی که رخ می‌دهد این است که هر یک از سازندگان تضمین بقیه را نیز می‌کند.

به طور مثال اگر در حالتی ۵ سازنده داشته باشیم و ۴ سازنده در دسترس نباشند، سازنده پنجم باید تمامی تعهدات ۵ سازنده را انجام دهد. ولی در حالت نسبی شرایط اینگونه نیست. در حالت نسبی هر سازنده به نسبت سهم خود در پروژه، مسئولیت دارد. پس اگر تعدادی از سازندگان در دسترس نباشند شما نمی‌توانید تمامی تعهدات سازندگان را از یک سازنده طلب کنید.

  • حالت سوم : قرارداد با شخص حقیقی

کار با طرف حقیقی کار ساده‌تری است و بررسی کمتری نیاز دارد. باید هر دو طرف قرارداد، اطلاعات شخصی و حرفه ای طرف مقابل را بررسی کنند و مخصوصاً سازنده ها در این حالت علیرغم احراز هویت مالکین ، باید وضعیت و اسناد ملک را هم بررسی کنند و با مشخصات مالکین تطبیق دهند.

یک نکته مهم در بررسی سازنده حقیقی، توان مالی و اجرایی برای به پایان رساندن پروژه است. حتما باید بررسی کنید که فرد توانایی انجام پروژه شما را داشته باشد. این مسئله خیلی با اهمیت است زیرا پیدا کردن یک سازنده خوب می‌تواند دغدغه‌های شما مالکین را به حداقل برساند. از طرفی بیشتر اوقات مالکین توان و وقت بررسی سازندگان از نظر فنی و مالی را ندارد.

حالت چهارم : قرارداد با شخص حقوقی

در صورتی که یک شرکت طرف قرارداد شما باشد باید دقت بیشتری در کار داشته باشید. در این حالت شما باید حتما شرکت را بررسی کنید و بهتر این است که در کنار خود یک مشاور داشته باشید. مدارک شناسایی شرکت، اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت، حدود اختیارات مدیران، مشخصات شرکت مانند محل اقامت، شماره ثبت، اعضای هیئت مدیره و … باید مشخص شود.

یکی از مهمترین کارها بررسی حق امضا در شرکت است. باید دقیق بررسی کنید که چه فردی در شرکت حق امضا دارد و با امضای آن فرد قرارداد اعتبار پیدا می‌کند. موضوعاتی مثل ممنوع المعامله نبودن و حسن سابقه شرکت را نیز بررسی کنید تا در ادامه کار با مشکل روبه رو نشوید.