یکی از سوالات رایج این است که به چه نکاتی در خصوص قرارداد اجاره باید توجه کنیم ؟

این موارد از جمله نکات مهمی هستند که باید در زمان تنظیم قرارداد اجاره املاک به آنها توجه کرد. با رعایت این موارد، قرارداد اجاره صحیح ، شفاف تر و قابل اجرای بهتری خواهید داشت :

مدت قرارداد اجاره:

حتما مدت اجاره را به صورت دقیق ( از شروع تا پایان ) در قرارداد قید کنید (مثلا 1 سال، 2 سال و غیره).

مشخصات طرفین قرارداد :

مشخصات موجر و مستاجر را به طور کامل با ذکر کد ملی و شماره تماس و هر اطلاعات ضروری دیگر در قرارداد ذکر کنید.

میزان اجاره بها :

مبلغ اجاره را هم به طور مقطوع و کلی و هم به طور اقساطی دقیقاً مشخص کنید.

نحوه پرداخت اجاره بها :

زمان (هر ماه، هر 3 ماه و…) و نحوه پرداخت اجاره بها و احیاناً حساب دیگری که اجاره باید به آن واریز شود را دقیقا مشخص کنید.

محدوده مصرف :

اینکه دقیقاً به چه کسی و برای چه مقصودی اجاره داده اید و او حق انتقال قرارداد یا واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد یا خیر را در قرارداد ذکر کنید.

تعهدات طرفین:

وظایف و تعهدات مالک و مستأجر را به طور شفاف بنویسید (مثلا تعمیرات، پرداخت آب و برق و…).

تضمینات:

میزان و نوع تضمینات پرداختی مستأجر (مثلا چک، سفته و…) را در قرارداد قید کنید.

شرایط فسخ قرارداد:

شرایطی که طرفین بتوانند قرارداد را فسخ کنند را مشخص کنید.

شهود قرارداد :

قرارداد اجاره کتبی باید در دو نسخه و با امضای دو شاهد عاقل و بالغ و امضا موجر و مستاجر باشد

 

نکته هرگونه توافق دیگری که طرفین داشته باشند را در می توان به عنوان شرط ضمن عقد هم در قرارداد بیاورید.