در این مقاله کوتاه می خواهیم بررسی کنیم که تکالیف موجر و مستاجر در اجاره چیست؟

تکالیف موجر در اجاره:

پس از انعقاد قرارداد اجاره، موجر موظف است تا تحویل ملک مورد اجاره به مستاجر دهد. این تحویل باید بدون هیچ گونه عیب و نقصی باشد و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی که بر عهده موجر است، انجام شود. به عنوان مثال، تعمیرات موتورخانه، آسانسور و ایزوگام پشت بام باید توسط موجر انجام شود.

همچنین، موجر باید پول پیش مستاجر را هنگام تخلیه پرداخت نماید.

تکالیف مستاجر در اجاره:

در قرارداد اجاره، یکی از مهم‌ترین تکالیف مستاجر پرداخت اجاره بها است. علاوه بر این، مستاجر باید از ورود خسارت به مورد اجاره خودداری کرده و به گونه‌ای از ملک مورد اجاره استفاده نماید که خسارت وارد نشود. در صورت وقوع خسارت، مستاجر موظف است جبران آن را نماید. همچنین، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و شارژ ساختمان ملک اجاره‌ای نیز بر عهده مستاجر است.

علاوه بر این، مستاجر باید جهت تعمیرات ضروری و اساسی ملک اجاره‌ای، اجازه ورود به موجر را بدهد. تعمیرات جزئی ملک اجاره‌ای نیز بر عهده مستاجر است. در پایان قرارداد اجاره، مستاجر باید ملک را تخلیه کند.

با توجه به تکالیفی که بر عهده هر یک از طرفین قرارداد اجاره است، رعایت این تکالیف ضروری است تا هر دو طرف به حقوق و تعهدات خود عمل نمایند و همچنین به منظور جلوگیری از هرگونه اختلافات در آینده.