قانون مدنی

توسط |1400-6-21 17:46:57 +00:0021 شهریور 1400|دیدگاه‌ها برای قانون مدنی بسته هستند

قانون مدنی قانون مدني مصوب 1314,08,08با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده [...]