دعاوی تصرف

خانه»مالکیت»دعاوی تصرف
7 آذر 1399

دعوای الزام به رفع مزاحمت

توسط |1399-9-8 17:31:52 +00:007 آذر 1399|بدون دیدگاه

دعوای الزام به رفع مزاحمت : چنان چه شخصی مانع شخصی دیگر در استفاده آسان و بدون دردسر از ملکش شود، مزاحمت ایجاد کرده است. در این حالت خواهان (اعم از اینکه مالک ملک باشد یا نباشد)، درخواست جلوگیری از مزاحمت آن شخص مزاحم را مطرح میکند. دقت کنید که آن شخص مزاحم ملک را از تصرف متصرف خارج نکرده ولی نسبت به تصرفات او مزاحمت ایجاد کرده است و اجازه ی بهره برداری مناسب متصرف را از ملک نمی دهد. به عنوان مثال تصور کنید شخصی با تخلیه زباله در جلوی درب ورودی ملک دیگری، امکان ورود سهل [...]

7 آذر 1399

دعوای ممانعت از حق

توسط |1399-9-7 17:31:04 +00:007 آذر 1399|بدون دیدگاه

دعوای الزام به رفع ممانعت از حق چنان چه شخصی مانع شخصی دیگر در استفاده از حقوق قانونی او در ملکی شود، ممانعت از حق کرده است. در دعوای ممانعت از حق، خواهان از مقام قضایی می خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره مندی از حقوق انتفاعی و ارتفاقی شده است را رفع کند. توجه داشته باشید برای این که دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأي بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد: ١- سبق تصرف خواهان: یعنی خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر استفاده می کرده [...]

7 آذر 1399

دعوای تصرف عدوانی

توسط |1399-9-7 17:31:09 +00:007 آذر 1399|بدون دیدگاه

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی ملکی تحت تصرف شما بوده باشد ولی شخص دیگری بدون رضایت و به صورت غیرقانونی آن را تصرف میکند. طبیعتاً در چنین حالتی متصرف سابق (که الزاماً مالک ملک نیست) می خواهد وضعیت به حالت قبلی برگشته و ملک تحت تصرف او در آید که برای این امر دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح میکند. قاضی هم به این که شما مالک هستید یا نیستید توجه نمیکند ولی به دو نکته مهم توجه میکند : آیا «خواهان سابقه تصرف» دارد...؟ آیا «خوانده عدواناً متصرف» شد؟ توجه داشته باشید که دعوای حقوقی تصرف عدوانی [...]

12 شهریور 1399

آشنایی با انواع تصرف عدوانی

توسط |1399-8-29 12:20:59 +00:0012 شهریور 1399|بدون دیدگاه

آیا می خواهید با انواع تصرف عدوانی آشنا شوید؟ پیش از هر چیز، بگذارید ببینیم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را چگونه تعریف کرده است. «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.» انواع تصرف عدوانی حال که با تعریف تصرف عدوانی آشنا شدیم، به انواع آن می پردازیم. تصرف عدوانی طبق قانون به دو نوع تقسیم می شود که هر کدام از آن ها دارای [...]