مسائل مالکیت

خانه»مالکیت»مسائل مالکیت
13 شهریور 1400

دعوای اثبات حق ارتفاق

توسط |1400-6-14 09:07:32 +00:0013 شهریور 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای اثبات حق ارتفاق بسته هستند

دعوای اثبات حق ارتفاق به موجب ماده 93 قانون مدنی  ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ؛ بنابراین حق ارتفاق ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند . از آنجا که حق ارتفاق ، محدود کننده ی استفاده مالک است ، به طور معمول در سند رسمی ملک ، درج می شود ؛ اما اگر حقوق ارتفاقی ، [...]

13 شهریور 1400

دعوای اثبات حق انتفاع

توسط |1400-6-14 09:08:39 +00:0013 شهریور 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای اثبات حق انتفاع بسته هستند

دعوای اثبات حق انتفاع حق انتفاع، حقی است که بر مبنای آن شخصی میتواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید. بطور مثال شخصی صاحب خانه ای است و به فرد دیگری اجازه میدهد که برای مدتی در ملک او سکونت نماید. حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری می باشد. وجود حق انتفاع برای دیگری، باعث محدود شدن تسلط مالک بر ملک خود می شود بنابراین نیاز به اثبات دارد و کسی که مدعی [...]

11 شهریور 1400

دعوای اثبات وقف

توسط |1400-6-14 09:07:29 +00:0011 شهریور 1400|دیدگاه‌ها برای دعوای اثبات وقف بسته هستند

دعوای اثبات وقف وقف، از جمله از عقودی است که به موجب آن مالک عینِ مالِ خود را حبس و مصون از نقل و انتقال میکند. به سبب وقف، مالکیت او نسبت به مال ساقط می گردد و در نتیجه منافع آن می‌تواند برای قشر خاصی که مورد نظر واقف بوده است. وقف گردد در صورتیکه بین افراد اختلاف ایجاد گردد به این صورت که در مورد ملکی بین دو نفر در مورد وقفیت و مالکیت آن، اختلاف باشد و خواهان، مدعی وقفیت مال مزبور باشد میتواند دادخواست مذکور را ارائه نماید. توجه داشته باشید که « [...]

1 مهر 1399

دعوای اثبات مالکیت

توسط |1400-6-14 09:06:53 +00:001 مهر 1399|دیدگاه‌ها برای دعوای اثبات مالکیت بسته هستند

دعوای اثبات مالکیت اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، یعنی سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک، اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است، دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند. دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان، نظير تصرف ملک، مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می [...]