بانک اطلاعات تماس

خانه»بانک محتوا»بانک اطلاعات تماس
23 شهریور 1400

دادگاه های کیفری شهر تهران

توسط |1400-6-23 09:52:44 +00:0023 شهریور 1400|دیدگاه‌ها برای دادگاه های کیفری شهر تهران بسته هستند

اطلاعات دادگاه های کیفری شهر تهران مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی ) نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73 مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413 تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 5 14 5 14 مجتمع قضایی قدس نشانی: جنت آباد شمالی ، بلوار انصارالمهدی ، روبروی دانشگاه آزاد واحد تهران سما مناطق شهرداری:  10 و5 و 2             کد پستی: تلفن: 4-44370250  -44370285-44370282           نمابر: 44370286 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 23 1 مجتمع قضایی شهید [...]

23 شهریور 1400

دادگاه های حقوقی شهر تهران

توسط |1400-6-23 09:23:52 +00:0023 شهریور 1400|دیدگاه‌ها برای دادگاه های حقوقی شهر تهران بسته هستند

اطلاعات دادگاه های حقوقی شهر تهران مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی ) نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73 مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413 تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 5 14 5 14 مجتمع قضایی شهید مدنی(ره) نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران ، خیابان قدس ، روبروی خیابان پورسینا مناطق شهرداری: 11 و2     کد پستی:  تلفن: 51-88980347 - 88980352  نمابر: 88980354 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 12 12 مجتمع قضایی شهید صدر(ره) نشانی: بالاتر از میدان شیخ [...]