حامد نورمحمدی | وکیل دادگستری

خانه»حامد نورمحمدی

درباره حامد نورمحمدی

حامد نورمحمدی هستم، وکیل دادگستری از کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) به صورت تخصصی در زمینه حقوق املاک و پروژه های عمرانی در حال فعالیت هستم.
29 شهریور 1400

ماهیت هبه در صورت رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت

توسط |1400-6-29 19:32:03 +00:0029 شهریور 1400|بدون دیدگاه

پیام رای : هبه ای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد، هبه معوض محسوب می شود و پس از انعقاد عقد نکاح، امکان رجوع از آن وجود ندارد؛ هرچند متعاقبا دادخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به استرداد هدایا 1. یک سرویس طلا سفید فاکتور 1520 مورخ 1391/10/12 و انگشتری فاکتور 937 مورخ 1391/08/06 و یک حلقه جواهری خاتم و ساعت مچی فاکتور 2919 گوشی موبایل 1467 موبایل پارسیان و 5 عدد سکه ربع بهار آزادی مقوم [...]

23 شهریور 1400

دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس

توسط |1400-6-23 10:19:16 +00:0023 شهریور 1400|بدون دیدگاه

پیام رای : در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده، تصرفات وی در مبیع، فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود. رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9309982164000415 شماره دادنامه: 9309972164000550  تاریخ: 1393/07/08 رأی دادگاه در خصوص دعوای خواهان م. الف. با وکالت س. م. به طرفیت خوانده ع. الف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، صرفنظر از نحوه نقل و انتقال [...]

23 شهریور 1400

دادگاه های کیفری شهر تهران

توسط |1400-6-23 09:52:44 +00:0023 شهریور 1400|بدون دیدگاه

اطلاعات دادگاه های کیفری شهر تهران مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی ) نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73 مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413 تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 5 14 5 14 مجتمع قضایی قدس نشانی: جنت آباد شمالی ، بلوار انصارالمهدی ، روبروی دانشگاه آزاد واحد تهران سما مناطق شهرداری:  10 و5 و 2             کد پستی: تلفن: 4-44370250  -44370285-44370282           نمابر: 44370286 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 23 1 مجتمع قضایی شهید [...]

23 شهریور 1400

دادگاه های حقوقی شهر تهران

توسط |1400-6-23 09:23:52 +00:0023 شهریور 1400|بدون دیدگاه

اطلاعات دادگاه های حقوقی شهر تهران مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی ) نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73 مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413 تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 5 14 5 14 مجتمع قضایی شهید مدنی(ره) نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران ، خیابان قدس ، روبروی خیابان پورسینا مناطق شهرداری: 11 و2     کد پستی:  تلفن: 51-88980347 - 88980352  نمابر: 88980354 نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی تعداد شعب 12 12 مجتمع قضایی شهید صدر(ره) نشانی: بالاتر از میدان شیخ [...]

21 شهریور 1400

قانون مدنی

توسط |1400-6-21 17:46:57 +00:0021 شهریور 1400|بدون دیدگاه

قانون مدنی قانون مدني مصوب 1314,08,08با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده [...]

21 شهریور 1400

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توسط |1400-6-21 17:48:52 +00:0021 شهریور 1400|بدون دیدگاه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم‌الكتاب و‌الميزان ليقوم‌الناس بالقسط قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد.  ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده‌همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌طلبد. [...]

21 شهریور 1400

صدور پروانه ساختمانی در قطعات زمین آماده سازی نشده

توسط |1400-6-23 10:09:43 +00:0021 شهریور 1400|بدون دیدگاه

پیام رای : سازمان تملک کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری قطعات آن خواهد بود که عملیات آماده سازی مشتمل بر عملیات زیربنایی و روبنایی را انجام دهد. بنابراین واگذاری قطعات پیش از آماده سازی زمین ممنوع است و شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی در آن نیست. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9209970903002731 مورخ: 1392/08/25  رأی دیوان با صرف نظر از اینکه، اولاًـ شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیاًـ پلاک مطروحه توسط سازمان مسکن و شهرسازی در سال 70 تملک گردیده؛ برابر مادتین 22 و 23 آئین‎نامه اجرائی قانون [...]

14 شهریور 1400

دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

توسط |1400-6-14 13:52:37 +00:0014 شهریور 1400|بدون دیدگاه

دعوای الزام به رفع ممانعت از حق یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است . قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 159 دعوای ممانعت از حق را تعریف کرده است که بر اساس آن : « دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد » . ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند . این حق معمولا ناظر به حق [...]

14 شهریور 1400

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

توسط |1400-6-14 10:01:55 +00:0014 شهریور 1400|بدون دیدگاه

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی هرکسی که ملک ديگری را به نحو غلبه و عدوان (زور و اجبار) بدون رضايت مالک دست بگيرد تصرف عدوانی مي‌گويند. تصرف عدوانی تصرفی است که بدون رضايت مالک مال غيرمنقول، از طرف کسی صورت گرفته باشد. در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارتست ‌از خارج شدن مال از استيلا و تصرف مالک آن مال بدون رضايت‌اش. برای این که این مطلب را ساده تر و واضح تر سازیم، اجازه دهید مثالی بزنیم: تصور کنید که یک مال غیر منقول مانند زمین یا آپارتمان دارید. ممکن است مالک این ملک باشید [...]

13 شهریور 1400

دعوای خلع ید

توسط |1400-6-14 08:47:52 +00:0013 شهریور 1400|بدون دیدگاه

دعوای خلع ید دعوای خلع ید به عنوان دعوایی اطلاق می شود که مالک مال غیرمنقول ذاتی (اعم از زمین ،باغ و مغازه …) علیه شخصی که به طور غیر قانونی و به نحو عدوانی مال او را تصرف کرده (که اصطلاحا غاصب شناخته می شود) اقامه می نماید، جهت رفع تصرف غیرمجاز متصرف و تحویل ملک. برای رسیدگی به دعوای خلع ید ابتدائا باید مالکیت صاحب ملک ثابت شود چرا که اگر اصل مالکیت خواهان دعوای خلع ید ،مورد نزاع باشد و دلایل کافی برای اثبات مالکیت (همچون ارائه سند ،شاهد و …) وجود نداشته باشد [...]

نمایش مطالب بیشتر