صدور پروانه ساختمانی در قطعات زمین آماده سازی نشده

خانه»بانک محتوا»آرای قضایی»صدور پروانه ساختمانی در قطعات زمین آماده سازی نشده

پیام رای :

سازمان تملک کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری قطعات آن خواهد بود که عملیات آماده سازی مشتمل بر عملیات زیربنایی و روبنایی را انجام دهد. بنابراین واگذاری قطعات پیش از آماده سازی زمین ممنوع است و شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی در آن نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9209970903002731 مورخ: 1392/08/25
 رأی دیوان
با صرف نظر از اینکه، اولاًـ شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است، ثانیاًـ پلاک مطروحه توسط سازمان مسکن و شهرسازی در سال 70 تملک گردیده؛ برابر مادتین 22 و 23 آئین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری، سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنائی و روبنائی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده، ثالثاًـ قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده‎سازی و خدمات عمومی آب، برق، گاز و غیره می‎باشد، لذا امکان ارائه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع‏ آوری زباله، رفت و روب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد، رابعاًـ واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذار کننده زمین اقدامات و عملیات آماده‎سازی را بخواهد، خامساًـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشار قوی و لوله های آب و فاضلاب و … مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید، سادساًـ قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملاً امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست، سابعاًـ علی فرض صدور پروانه بر اساس رأی قضائی، شهرداری تعهدی به ارائه خدمات ندارد؛ چرا که برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها و 101 اصلاحی قانون شهرداری‎ها مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و … اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است، ثامناًـ شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد، تاسعاًـ به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (بعلت منع قانونی) عملاً امکان صدور پروانه ساختمانی و ارائه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است، علیهذا در وضع فعلی خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد، رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه30 دیوان عدالت اداری
 محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه وکلای شاکی در ستون خواسته به صورت منجز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‎الاشعار درخواست کرده ‎اند و اگر ابهامی در خواسته وجود داشته باشد، شعبه بدوی وفق مقررات ماده 33 قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع ابهام اقدام می‎نماید و صدور قرار رد شکایت به جهت احتمال عدم قطعیت رأی برخلاف ماده مذکور است، بنابراین تجدیدنظر‎خواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 72 قانون مذکور رأی معترض‎به نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جباری ـ ساریخانی

سلام بر شما
با تکمیل فرم الکترونیکی درخواست خدمات حقوقی،
می توانید به طور مستقیم با من در تماس باشید.

حامد نورمحمدی | وکیل دادگستری


فرم درخواست خدمات حقوقی

لینک شبکه های اجتماعی من :

توسط |1400-6-23 10:09:43 +00:0021 شهریور 1400|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

حامد نورمحمدی هستم، وکیل دادگستری از کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) به صورت تخصصی در زمینه حقوق املاک و پروژه های عمرانی در حال فعالیت هستم.

دیدگاه خود را بنویسید