دعوای خلع ید

خانه»بانک محتوا»دعوای خلع ید
زمان مطالعه: 4 دقیقه

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید به عنوان دعوایی اطلاق می شود که مالک مال غیرمنقول ذاتی (اعم از زمین ،باغ و مغازه …) علیه شخصی که به طور غیر قانونی و به نحو عدوانی مال او را تصرف کرده (که اصطلاحا غاصب شناخته می شود) اقامه می نماید، جهت رفع تصرف غیرمجاز متصرف و تحویل ملک.

برای رسیدگی به دعوای خلع ید ابتدائا باید مالکیت صاحب ملک ثابت شود چرا که اگر اصل مالکیت خواهان دعوای خلع ید ،مورد نزاع باشد و دلایل کافی برای اثبات مالکیت (همچون ارائه سند ،شاهد و …) وجود نداشته باشد بدین صورت که اظهارات وی (خواهان) صرفا حاکی از یک ادعا (ادعای مالکیت) باشد که احراز آن نیاز به رسیدگی مستقل داشته باشد.در اینجا دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد .و دادگاه به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید .دوما باید تصرف خوانده برخلاف قانون یا قرارداد و بدون رضایت مالک یا قائم مقام وی باشد.درغیراینصورت طرح دعوای خلع ید با ایراد قانونی مواجه می گردد.سوما موضوع دعوا از اموال غیرمنقول ذاتی باشد (مانند خانه ،مغازه و باغ و …)

طرفین دعوا

در دعوای خلع ید، خواهان کسی است مالک رسمی ملک است و خوانده نیز کسی که به صورت غیرقانونی و غاصبانه ملک را در تصرف دارد.

مرجع رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.

اجرای رای

 اجرای حکم خلع ید که از شش دانگ ملک صورت می گیرد ،بلافاصله بعد از قطعیت آراء اجرا می شود بنابراین نیازمند صدور اجرائیه است.

سوالات متداول

آیا حکم خلع ید قابل تجدیدنظر است؟1400-6-13 11:20:12 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

حکم خلع ید ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل تجدیدنظرخواهی است و از آنجا که قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره براساس تقویم خواسته (مبلغی که خواهان معین می کند) تعیین می شود، بنابراین دعوی از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان مبلغ خواسته تعیین می کند یعنی مبلغ خواسته بالاتر از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدید نظر است . اما اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

میزان هزینه دادرسی برای طرح دعوای خلع ید چقدراست؟1400-6-13 11:15:08 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیر منقول تلقی گردیده و از نظر هزینه دادرسی برمبنای ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود، عمل می گردد.

در چه مواردی حکم خلع ید اجرا نمی شود؟1400-6-13 11:13:28 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
از جمله مواردی که حکم خلع ید اجرا نمی شود:
  1. فوت و حجر محکوم علیه.
  2. ممانعت محکوم علیه در برابر مامور اجرا.
  3. بسته بودن درب ورود به محل .
  4. اجازه قبلی شرکاء به تصرف.
چگونه می توان ملک ورثه ای که تحت تصرف یکی از وراث است را تخلیه نمود؟1400-6-13 11:12:34 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در این گونه مواقع برای اینکه بتوان به تصرفات متصرف غاصب خاتمه داد باید به طرفیت ورثه ای که ملک را تصرف کرده ، دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به دادگاه ارائه داد.

آیا تقاضای خلع ید از ملکی که مشاع باشد امکان پذیر است؟1400-6-13 11:11:47 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

امکان طرح دعوای خلع ید از سوی یکی از شرکاء علیه شریک دیگر در ملک مشاع امکانپذیر است و هریک از وراث و مالکین می توانند علیه سایر وراث یا سایر مالکین تقاضای خلع ید از تمام ملک مشاع را بنماید در این صورت بنا به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی از تمام ملک مشاع خلع ید می شود اما به تصرف محکوم له داده نمی شود .مگر سایر شرکاء رضایت دهند درغیراینصورت بنا به ماده ۵۸۲ قانون مدنی، متصرف (محکوم له) ضامن است .چراکه تصرف هر شریک در ملک مشاع منوط به اذن سایر شرکاء است.(ماده ۵76 قانون مدنی)

1402-1-4 22:19:28 +00:00

درباره نویسنده:

حامد نورمحمدی | وکیل پایه یک دادگستری > عضو کانون وکلای دادگستری مرکز