دعوای اثبات مالکیت

خانه»بانک محتوا»دعوای اثبات مالکیت
زمان مطالعه: 4 دقیقه

دعوای اثبات مالکیت

اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، یعنی سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک، اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است، دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.

دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان، نظير تصرف ملک، مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند.

طرفین دعوا

در دعوای اثبات مالکیت، خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده نیز حسب مورد فروشنده ملک و … است.

مرجع رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.

اجرای رای

حكم اثبات مالکیت، اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه نیست و پس از قطعیت حکم، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می تواند از مزایای رأى استفاده کند.

سوالات متداول

دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی چگونه است؟1400-6-11 09:04:03 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

حواسمان باید باشد که خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نیست.

من که برای اثبات مالکیت سندی ندارم چه کنم؟!1400-6-11 09:21:46 +00:00
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد؛ بلکه مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلف منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال از طریق ارث منتقل شده باشد. فلذا می توان به سایر ادله از جمله شهادت شهود و … نیز استناد کرد.

1402-1-4 23:05:08 +00:00