دعوای اثبات حق انتفاع

خانه»مالکیت»مسائل مالکیت»حق انتفاع»دعوای اثبات حق انتفاع

دعوای اثبات حق انتفاع

حق انتفاع، حقی است که بر مبنای آن شخصی میتواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید. بطور مثال شخصی صاحب خانه ای است و به فرد دیگری اجازه میدهد که برای مدتی در ملک او سکونت نماید. حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری می باشد.

وجود حق انتفاع برای دیگری، باعث محدود شدن تسلط مالک بر ملک خود می شود بنابراین نیاز به اثبات دارد و کسی که مدعی داشتن حق انتفاع در ملک دیگری است و قرارداد مکتوبی ندارد، میتواند برای اثبات حق خود در دادگاه دادخواست اثبات حق انتفاع را مطرح نماید.

نکته مهم این است که حق انتفاع در صورتی ایجاد می گردد که مالی که موضوع آن است، ضمن استفاده، قابلیت بقاء داشته باشد. به طور مثال یک ملکی باشد که تمامی شرایط اولیه برای سکونت را داشته و مخروبه نباشد.

طرفین دعوا

طرفین دعوا

در دعوای اثبات حق انتفاع، خواهان دعوا کسی است که مدعی داشتن حق انتفاع است و خوانده نیز مالک ملک یا ورثه وی می باشد.

مرجع رسیدگی

مرجع رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود.

اجرای رای

اجرای رای

رأی صادره جنبه اعلامی دارد و دیگر نیازی به صدور اجراییه نمی باشد

سوالات متداول

تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق چیست؟1400-6-13 08:08:22 +00:00

به‌طور کلی می‌توان فرق های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

  • حق ارتفاق اختصاص به غیرمنقول دارد؛ ولی  انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.
  • حق ارتفاق برای ملک است ولی  انتفاع برای شخص.
  • حق ارتفاق دائمی است لیکن انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
اقسام حق انتفاع چیست؟1400-6-13 08:06:04 +00:00
  • عمری : حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی‌ برقرار شده باشد.
  • رقبی : حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌ برقرار می‌گردد.
  • سکنی : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یابه طریق رقبی برقرار شود.

سوالی هست ؟

دیدگاه یا پرسش خود را به اشتراک بگذارید.

www.haanoon.ir

در انتهای همین صفحه ، دیدگاه یا پرسش خود را بنویسید.

تماس با من

حامد نورمحمدی

حامد نورمحمدی | وکیل دادگستری

فرم درخواست خدمات حقوقی

ویدیو و چندرسانه‌ای

1400-6-14 09:08:39 +00:00