زمان مطالعه: 3 دقیقه

دادگاه های کیفری شهر تهران

مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی )

نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73

مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413

تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 5 14 5 14

مجتمع قضایی قدس

نشانی: جنت آباد شمالی ، بلوار انصارالمهدی ، روبروی دانشگاه آزاد واحد تهران سما

مناطق شهرداری:  10 وو 2             کد پستی:

تلفن: 4-44370250  -44370285-44370282           نمابر: 44370286

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 23 1

مجتمع قضایی شهید مدرس(ره)

نشانی: حکیمیه ، خیابان شهید برادران نشوه ، خیابان امام حسین(ع)

مناطق شهرداری:  13 و8 و 4            کد پستی:

تلفن: 77318704-77317647- 77011263 : (مخابرات)

77011603: (سرپرستی)

77011295 : (دفترکل)  نمابر:

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 5 13 1 اجرای احکام متمرکز

مجتمع قضایی شهید محلاتی(ره)

نشانی: نبرد-بلوار کوثر-جنب بازارگل

مناطق شهرداری: 15 و14  کد پستی: 177966536

تلفن: 33800836 – 33801527 – 3380030 -33800811 -36309367-36319648 نمابر: 33801424 – 33831114

تلفن دفتر کل:36309265

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 11 10 12 ( 1 اجرای احکام متمرکز

مجتمع قضایی شهید مطهری(ره)

نشانی: یافت آباد ، میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

مناطق شهرداری: 18 و17 و10و9   کد پستی: 1376687111

تلفن: 72-66224468و66224467        نمابر: 66226628-66207766

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 10 7 2 12

مجتمع قضایی ولیعصر(عج)

نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر-خ بهشت-طبقه دوم- ساختمان روزنامه رسمی کشور

مناطق شهرداری: 12و11    کد پستی: 1614764641

تلفن: 4-55602051 – 55638614  –  9-55604095  نمابر: 55637721

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 15

مجتمع قضایی بعثت

نشانی: میدان بهمن-بزرگراه بعثت-ضلع شمالی ترمینال جنوب

مناطق شهرداری: 19 و 16  کد پستی: 1188719563

تلفن: 5- 55321520 – 55325185 -55324040  نمابر: 55058844 -55060044-55052828

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 6 12 1 اجرای احکام متمرکز