اطلاعات دادگاه های حقوقی شهر تهران

مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی )

نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73

مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413

تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 5 14 5 14

مجتمع قضایی شهید مدنی(ره)

نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران ، خیابان قدس ، روبروی خیابان پورسینا

مناطق شهرداری: 11 و    کد پستی: 

تلفن: 51-88980347 – 88980352  نمابر: 88980354

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 12 12

مجتمع قضایی شهید صدر(ره)

نشانی: بالاتر از میدان شیخ بهایی ، کوچه 12 متری اول

مناطق شهرداری: و 3   کد پستی: 

تلفن:  88629029-88629169 -88629123 – 88628460-88628411  نمابر: 88628806

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 20 1شعبه اجرای احکام متمرکز

مجتمع قضایی شهید باهنر ( ره ) ( رسالت )

نشانی: تهرانپارس فلکه چهارم، تقاطع شهید زین الدین و اتوبان باقری

مناطق شهرداری: 13و8و4  کد پستی: 1653614341

تلفن: 77055644 – 77055640 و  9 -77055630  نمابر: 77055644 – 77055641

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 18 10 28

مجتمع قضایی شهید مفتح ( ره )

نشانی : آیت الله کاشانی -شهرزیبا ، خ مخابرات ، م الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

مناطق شهرداری: 22 و21 و5   کد پستی: 1474993355

تلفن: 5-44339700-44339630 دفترکل 3-44339632  نمابر: 44339632

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 16 7 4

مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره)

نشانی: بالاتر از میدان فردوسی ، خ سپهبد قرنی ، نبش خ سمیه

مناطق شهرداری:12و6      کد پستی: 1599815838

تلفن: 9-88895995 – 88807043-88892843  نمابر: 88895406 -88898008

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 27 27

مجتمع قضایی شهید مدرس(ره)

نشانی: حکیمیه ، خیابان شهید برادران نشوه ، خیابان امام حسین(ع)

مناطق شهرداری:  13 و8 و 4            کد پستی:

تلفن: 77318704-77317647- 77011263 : (مخابرات)

77011603: (سرپرستی)

77011295 : (دفترکل)  نمابر:

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 5 13 1 اجرای احکام متمرکز

مجتمع قضایی شهید محلاتی(ره)

نشانی: نبرد-بلوار کوثر-جنب بازارگل

مناطق شهرداری: 15 و14  کد پستی: 177966536

تلفن: 33800836 – 33801527 – 3380030 -33800811 -36309367-36319648 نمابر: 33801424 – 33831114

تلفن دفتر کل:36309265

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 11 10 12 ( 1 اجرای احکام متمرکز

مجتمع قضایی شهید مطهری(ره)

نشانی: یافت آباد ، میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

مناطق شهرداری: 18 و17 و10و9   کد پستی: 1376687111

تلفن: 72-66224468و66224467        نمابر: 66226628-66207766

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 10 7 2 12

مجتمع قضایی بعثت

نشانی: میدان بهمن-بزرگراه بعثت-ضلع شمالی ترمینال جنوب

مناطق شهرداری: 19 و 16  کد پستی: 1188719563

تلفن: 5- 55321520 – 55325185 -55324040  نمابر: 55058844 -55060044-55052828

نوع دادگاه تجدید نظر کیفری استان حقوقی جزائی خانواده انقلاب اجرای احکام مدنی
تعداد شعب 6 12 1 اجرای احکام متمرکز

سلام بر شما
با تکمیل فرم الکترونیکی درخواست خدمات حقوقی،
می توانید به طور مستقیم با من در تماس باشید.

حامد نورمحمدی | وکیل دادگستری


فرم درخواست خدمات حقوقی

لینک شبکه های اجتماعی من :