زمان مطالعه: 9 دقیقه
.
قتل غیرعمدی
ضرب و جرح عمدی با کمتر از نصف دیه
ضرب و جرح غیرعمدی
کلاهبرداری
سرقت
خیانت در امانت
فروش مال غیر
تصرف عدوانی
جعل
صدور چک بلامحل
تخریب
ورود به عنف
معامله معارض
توهین
تهدید
افترا
قذف
زنا
لواط
همجنس بازی
شرب خمر
جرایم اداره کار
جرایم پزشکی
جرایم کارکنان دولت
.
قتل عمدی
ضرب و جرح عمدی با بیش از نصف دیه
آدم ربایی
تجاوز به عنف
جرایم سیاسی
جرایم مطبوعاتی
جرایم مستوجب اعدام
.
مواد مخدر
محاربه
جرایم امنیتی
افساد فی الارض
جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی
قاچاق اسلحه و مهمات
توهین با امام و رهبری
.
جرایم مستوجب حد
جرایم مستوجب تعزیر
جرایم مستوجب قصاص
جرایم مستوجب دیه