بانک محتوای حقوقی

خانه»بانک محتوای حقوقی
بانک محتوای حقوقی1400-6-21 17:53:02 +00:00

بانک محتوای حقوقی

10مهر 1400

وبینار آقایان قبل از ازدواج بدانند

توسط |10 مهر 1400|دسته بندی: بانک محتوا, وبینار|برچسب‌ها: |دیدگاه‌ها برای وبینار آقایان قبل از ازدواج بدانند بسته هستند

وبینار آقایان قبل از ازدواج بدانند! [...]

2مهر 1400

خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی

توسط |2 مهر 1400|دسته بندی: آرای قضایی, بانک محتوا|برچسب‌ها: |دیدگاه‌ها برای خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی بسته هستند

پیام رای :  دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین [...]

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است
و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است.

ارسطو